Nabór wniosków Funduszu Stypendialnego 
im. bł. ks. E. Szramka na rok szkolny 2018/2019

 szramek

 

Nabór wniosków Funduszu Stypendialnego 
im. bł. ks. E. Szramka na rok szkolny 2018/2019                                          

Drodzy Katecheci!    

    Informuję, że do końca lutego 2018 r. można składać wnioski o stypendium bł. ks. Emila Szramka na rok szkolny 2018/2019. Prosimy o przypomnienie uczniom, którzy już otrzymują to stypendium, a chcieliby nadal z niego korzystać, o konieczności ponowienia wniosku. Stypendium adresowane jest do młodzieży z przedziału wiekowego: III klasa gimnazjum oraz VIII klasa szkoły podstawowej – I rok studiów (wniosek mogą więc składać najwcześniej uczniowie II klasy gimnazjum lub VII klasy zreformowanej szkoły, a najpóźniej maturzyści). Oprócz tego należy spełnić dwa kryteria: średnia ocen po pierwszym semestrze winna wynosić co najmniej 4,5, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 995 złotych netto (w dochodach nie uwzględniamy programu 500+).
    Wnioski można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: www.wk.archidiecezja.katowice.pl.
    Informuję również, że są jeszcze miejsca w programie stypendialnym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Przyjmujemy uczniów z II i III klas gimnazjalnych. Kryteria: średnia ocen co najmniej 4,8, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1470 zł brutto (nie uwzględniamy programu 500+). Wniosek wstępny do odbioru w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach lub wysyłamy drogą mailową.

Ks. dr Robert Kaczmarek

Wniosek pobierz

Opinia wychowawcy pobierz

Informacja o zarobkach pobierz

 

©2018 Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach