Rekolekcje dla bierzmowańców wiosna 2018

Zaproszenie na rekolekcje dla bierzmowańców.

 Uwzględniając pozytywne doświadczenia rekolekcji dla kandydatów do bierzmowania z minionego roku ponawiamy zaproszenie na rekolekcje dla przygotowywujących się do przyjęcia sakramentu w tym roku szkolnym. Katechetów, animatorów grup oraz duszpasterzy prosimy o organizowanie grup parafialnych, szkolnych lub dekanalnych oraz o towarzyszenie młodym w czasie rekolekcji.

Terminy:
 

02 - 04. 03. 2018 r. – Brenna Leśnica, Państwo Setniccy;

09 - 11. 03. 2018 r. – Brenna Leśnica, Państwo Setniccy;

16 - 18. 03. 2018 r. – Brenna Leśnica, Państwo Setniccy;

16 - 18. 03. 2018 r. – dom rekolekcyjny „Idylla” w Wiśle;

13 - 15. 04. 2018 r. – dom rekolekcyjny „Idylla” w Wiśle;

Zgłoszenia grup w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej. Koszt 99 zł

(bez transportu).

Najpóźniej tydzień, przed daną serią rekolekcji, należy uiścić w Wydziale Katechetycznym opłatę za osoby biorące w nich udział.

W przeciwnym razie rezerwacja miejs przepada i zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej.

Formularz zgłoszeniowy

©2018 Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach